Main Generator: SEA
Veröffentlicht am: 18. Juni 2020

 

Hello everyone!

My second inspiration for you this month is a beach themed canvas.

I`m a sea child and naurally I`m always inspired by the sea. Also, I found this awesome moodboard on Pinterest with cobalt blue and rust colors which helped me to make the final desicion and go for it. As always you can watch my video tutorial and share your thoughts. 

Have a nice day!

Hugs, Martina.

 

Здравейте!

Втората порция вдъхновение за вас този месец е морско пано.

Тъй като съм морско чедо, естествено винаги съм вдъхновена от морето. Освен това, намерих страхотна дъска в Pinterest с кобалтово синьо и ръждиво, която помогна за финалното решение „ЗА“. Както винаги, можете да гледате видо урочето и да споделите мнението си.

Приятен ден!

Прегръщам ви, Мартина.

Used products:

Here a little gallery