• Art Journal

  Artjournal “The success is just around the corner”

  Artjournal page

  Another artjournal in my execution. Today with a message – success is around the corner. An old book, a little bit of paint and some extras can create a very interesting work. I encourage you to experiment and enjoy the creation. Kolejny artjournal w moim wykonaniu. Dzisiejszy z przesłaniem – sukces jest już za rogiem. Stara książka, troszkę farby i jakieś dodatkowe przydasie, mogą stworzyć bardzo ciekawa pracę . Zachęcam do własnych eksperymentów i cieszenia się z tworzenia.

 • Art Journal

  Artjournal “The success is just around the corner”

  Artjournal page

  Another artjournal in my execution. Today with a message – success is around the corner. An old book, a little bit of paint and some extras can create a very interesting work. I encourage you to experiment and enjoy the creation. Kolejny artjournal w moim wykonaniu. Dzisiejszy z przesłaniem – sukces jest już za rogiem. Stara książka, troszkę farby i jakieś dodatkowe przydasie, mogą stworzyć bardzo ciekawa pracę . Zachęcam do własnych eksperymentów i cieszenia się z tworzenia.

 • Art Journal

  Artjournal page “Salvaged”

  artjournal

  Today’s inspiration comes back to my favourite form, the art journal.I encourage you to try this form, because you can do what you want with the elements you have at hand.You are only limited by your imagination. Dzisiejszą inspiracją wracam do mojej ulubionej formy, czyli art journal.Zachęcam Was do spróbowania tej formy, gdyż można robić co się chce z takich elementów jakie macie pod ręką.Ogranicza Was tylko wyobraźnia.