Canvas “Use your wings”
Veröffentlicht am: 27. October 2020

Hello,
Halloween is coming, so it’s time for my Halloween work.
It is not too scary, rather delicate and mysterious.
Of course, as in most of my work I like to smuggle in some message. The message for today is “use your wings”.

Cześć,
zbliża się Halloween, więc przyszedł czas na moją pracę Halloween’ową.
Nie jest zbyt straszna, raczej delikatna i tajemnicza.
Oczywiście jak w większości moich prac lubię przemycić jakieś przesłanie. Przesłanie na dziś “użyj swoich skrzydeł”.

Used products:

Here a little gallery for you