Artjournal page
Art Journal

Artjournal “The success is just around the corner”

Another artjournal in my execution. Today with a message – success is around the corner.
An old book, a little bit of paint and some extras can create a very interesting work. I encourage you to experiment and enjoy the creation.

Kolejny artjournal w moim wykonaniu. Dzisiejszy z przesłaniem – sukces jest już za rogiem.
Stara książka, troszkę farby i jakieś dodatkowe przydasie, mogą stworzyć bardzo ciekawa pracę . Zachęcam do własnych eksperymentów i cieszenia się z tworzenia.

https://youtu.be/NCaHLun8JnA

Used products:

Here a little gallery