• Canvas,  Mixed Media Canvas

  Canvas “Use your wings”

  Hello,Halloween is coming, so it’s time for my Halloween work.It is not too scary, rather delicate and mysterious.Of course, as in most of my work I like to smuggle in some message. The message for today is “use your wings”. Cześć,zbliża się Halloween, więc przyszedł czas na moją pracę Halloween’ową.Nie jest zbyt straszna, raczej delikatna i tajemnicza.Oczywiście jak w większości moich prac lubię przemycić jakieś przesłanie. Przesłanie na dziś “użyj swoich skrzydeł”.

 • Canvas

  COLLECT BEAUTIFUL MOMENTS

  Canvas

  Hey, my project today refers to this time of year – autumn. It is maintained in earth, brown and violet colors. I have customized the combination of two bases into one, which was the basis for the composition. As the main element there appeared frames with a message inside. Hej, mój dzisiejszy projekt nawiązuje do obecnej pory roku – jesieni. Utrzymany jest w kolorystyce ziemi, brązach i fiolecie. Niestandardowo połączyłam dwie bazy w jedną, która stanowiła podstawę do stworzenia kompozycji. Jako główny element pojawiły się ramki z przesłaniem w środku.

 • Art Journal

  Artjournal “The success is just around the corner”

  Artjournal page

  Another artjournal in my execution. Today with a message – success is around the corner. An old book, a little bit of paint and some extras can create a very interesting work. I encourage you to experiment and enjoy the creation. Kolejny artjournal w moim wykonaniu. Dzisiejszy z przesłaniem – sukces jest już za rogiem. Stara książka, troszkę farby i jakieś dodatkowe przydasie, mogą stworzyć bardzo ciekawa pracę . Zachęcam do własnych eksperymentów i cieszenia się z tworzenia.

 • Art Journal

  Artjournal “The success is just around the corner”

  Artjournal page

  Another artjournal in my execution. Today with a message – success is around the corner. An old book, a little bit of paint and some extras can create a very interesting work. I encourage you to experiment and enjoy the creation. Kolejny artjournal w moim wykonaniu. Dzisiejszy z przesłaniem – sukces jest już za rogiem. Stara książka, troszkę farby i jakieś dodatkowe przydasie, mogą stworzyć bardzo ciekawa pracę . Zachęcam do własnych eksperymentów i cieszenia się z tworzenia.

 • atc,  mixed media atc

  Mixed media ATC’s

  Hello everyone! The project for August is mixed media ATC’s. Very often it uses in its works objects that should be thrown away. In this case, puzzles, which are the base of ATC’s, were used. I hope you like them! As always, you can watch my video tutorial on my channel or Creartive Corner channel. Witam wszystkich! Projekt na sierpień to mixed mediowe ATC’s. Bardzo często wykorzystuje w swoich pracach przedmioty, które należałoby wyrzucić. W tym przypadku znalazły zastosowanie puzzle, które są bazą ATC. Mam nadzieję, że ci się spodobają! Jak zawsze, możesz obejrzeć mój video tutorial na moim kanale lub Creartive Corner channel.

 • Art Journal

  Artjournal page “Salvaged”

  artjournal

  Today’s inspiration comes back to my favourite form, the art journal.I encourage you to try this form, because you can do what you want with the elements you have at hand.You are only limited by your imagination. Dzisiejszą inspiracją wracam do mojej ulubionej formy, czyli art journal.Zachęcam Was do spróbowania tej formy, gdyż można robić co się chce z takich elementów jakie macie pod ręką.Ogranicza Was tylko wyobraźnia.

 • mixed media tag,  Tag

  Summer tags.

  Hello everyone!I want to share my mixed media tags today inspiration for Creartive Corner, tags with leaves, twigs, birds and summer insects.  Witam wszystkich!Chcę podzielić się dziś moimi tagami dla Creartive Corner. Letnie tagi z listkami, gałązkami, ptakami i letnimi owadami.

 • Album,  Mixed Media

  Album

  As the summer is approaching, I will show you a sea album in today’s post. Even though it is a small album, it will hold a lot of photos. Ponieważ lato zbliża się wielkimi krokami, w dzisiejszym poście pokażę wam morski album. Mimo tego, iż jest to mały albumik, pomieści bardzo dużo zdjęć.

 • Craft manual

  Mixed Media Card by Nicole

  Cards are always a challenge for some of us. When it comes to cards for men, the challenge can be even greater. Nicole made a card for you today that I would personally classify as an all-rounder. In her following step by step guide you can see how you can easily imitate it yourself.